آرشیو دسته‌بندی: تریامسینولون

درمان حساسیت پوست و مو

درمان حساسیت تماسی در هنگامی که پس از تماس پوست با یک ماده حساسیت زا، علایم ضایعه و ناراحتی پوستی پدیدار گردد…