آرشیو دسته‌بندی: تشخیص غدد بار تولن

زن بیماری زنان

غدد بار تولن (غدد وستیبولر بزرگ) در ساعات ۵ و۷ در عمق وستیبول، زیر عضله بولبوکاورنوسی و به اندازهٔ یک نخود قرار…