آرشیو دسته‌بندی: تعریف میلیا

پوست پوست و مو

میلیا جوش های ریز و سفید و یا کیست های کوچکی است که وقتی پوست مرده در گودالهای کوچکی بر روی پوست…