آرشیو دسته‌بندی: تقویت پا

hhs1707 ورزش

کشش پاها به پشت بخوابید. به صورت کشیده، دستانتان در طرفینتان و کف دست ها رو به بالا باشد. عضلات پایین شکم…