آرشیو دسته‌بندی: تمایلات جنسی

غده گوناگون

غده ترشحی چیست؟ این غده نیز همانند دیگر غدد بدن، اگر بطور طبیعی و نرمال انجام وظیفه نماید و آدمی دخالت در…