آرشیو دسته‌بندی: تمرینات زایمان طبیعی

yoga 2 ورزش

یوگا و زایمان طبیعی حاملگی و زایمان کسالت نیستند بلکه یکی از اعمال طبیعی و حیاتی بانوان است. بدنیا آوردن کودک غریزی…