آرشیو دسته‌بندی: تمرینات چابکی

چابک ورزش

تمرینات چابکی جانبی دو مخروط یا هر چیز مانند صندلی یا کتاب را به فاصله ی کمی از یکدیگر قرار دهید. با…