آرشیو دسته‌بندی: تنظیم کننده دمای بدن

08 گوناگون

بروز بوی بد عرق از زمان بلوغ شروع می شود. علت بروز آن افزایش ترشح هورمون آندروژن در بدن است. به همین…