آرشیو دسته‌بندی: تنفس

60 گوناگون

• نوسان های غیر طبیعی قند خون منجر به بدحال شدن بیمار دیابتی و در صورت عدم درمان، باعث بی هوش شدن…