آرشیو دسته‌بندی: تنگی عروق

اسکیمو گوناگون

تاریخچه ی امگا-3 تاریخچه شناخت اسید چرب امگا-3 از گروئنلند و با اسکیموها شروع می شود. دو دانشمند به نام های Dr.Dyer…