آرشیو دسته‌بندی: حاملگی

زن بیماری زنان

زمان مناسب: اگر چه در بسیاری از مراکز درمانی دوران خونریزی قاعدگی را زمان گذاشتن IUD انتخاب می‌کنند اما این مسئله فقط…
زن سلامت جنسی

در حوالی تخمک گذاری تحت تأثیر FSH استرادیول و LH بر روی سلول های گرانولوزا نیز گیرنده های LH ظاهر شده و…