آرشیو دسته‌بندی: خونریزی رحمی

زن سلامت جنسی

از روز دوم تا سوم خونریزی قاعدگی اندومتر شروع به بازسازی کرده و تا روز ۵ الی ۶ اپیتلیال آن کامل می…