آرشیو دسته‌بندی: خونریزی قاعدگی

زن بیماری زنان

زمان مناسب: اگر چه در بسیاری از مراکز درمانی دوران خونریزی قاعدگی را زمان گذاشتن IUD انتخاب می‌کنند اما این مسئله فقط…
زن سلامت جنسی

از روز دوم تا سوم خونریزی قاعدگی اندومتر شروع به بازسازی کرده و تا روز ۵ الی ۶ اپیتلیال آن کامل می…