آرشیو دسته‌بندی: دستگاه تناسلی

تیرویید1 گوناگون

خاصیت فیزیولوژیکی تیرویید اگر غده تیروئید حیوانی را بوسیله عمل جراحی بردارند حیوان می میرد، ولی اگر از انسان بردارند، نمی میرد،…