آرشیو دسته‌بندی: ساختمان اندومتر در فاز ترشحی

زن سلامت جنسی

از روز دوم تا سوم خونریزی قاعدگی اندومتر شروع به بازسازی کرده و تا روز ۵ الی ۶ اپیتلیال آن کامل می…