آرشیو دسته‌بندی: سرطان پستان

زن بیماری زنان

قبل از شروع درمان طبیعی بایستی همانند روش کلاسیک اقدامات تشخیصی و اولیه صورت گیرد و پس از مناسب بودن وضعیت بیمار…