آرشیو دسته‌بندی: سرمه

حسسیت پلک ها طب و زیبایی

حساسیت پلک ها پلکها ساختمان نسجی بسیار نرم و پرخونی دارند و حساسیتهای چشمی موجب تورم و قرمزی سریع و نسبتاً شدید…