آرشیو دسته‌بندی: غریزه جنسی

آرزوهای ناخوداگاه روانشناسی

فرویدیسم یا روانکاوی دراواخر قرن نوزدهم « زیگموند فروید » (1856-1939 ) پزشک مشهور اتریشی تئوری تجزیه و تحلیل روحی را ارائه…