آرشیو دسته‌بندی: فعالیت جنسی

30 سلامت جنسی

عدم رضایت و تمایل، تفاوت بین تجاوز جنسی و فعالیت جنسی پذیرفته شده را مشخص می سازد. تجاوز جنسی فعالیت جنسی است…
young african nurse comforting female patient in doctor's office بیماری زنان

مهبل محلی است که رحم را به دستگاه تناسلی خارجی ارتباط می دهد. دیواره های مهبل با عضلات قوی پوشیده شده است…