آرشیو دسته‌بندی: ورزش

ورزش 3 ورزش

اگر از سلولهای ماهیچهای استفاده نشود، تحلیل می روند. آموزش قدرت جلوی این عمل را میگیرد: آموزش قدرت باعث حجیم شدن استخوان…
ورزش ورزش

اجازه دهید برایتان توضیح دهم که وقتی دمبل را بلند می کنید، چه اتفاقی میافتد. این حرکت ساده به وسیله پیام مغز…
ورزش طب و زیبایی

برای تماشای مسابقه دو و میدانی به دبیرستان نوه ام رفته بودم. هنگامیکه دختران مسابقه می دادند و دوستانشان آنها را تشویق…