آرشیو دسته‌بندی: پرس سینه

Seated-Back-Fly-Exercisesv6 ورزش

تمرینات سینه اکثر زنانی که بدنسازی و تناسب اندام کار می کنند اهمیت داشتن سینه های سالم و خوش تراش را می…
hhs1346-1 ورزش

به سرعت دمبل دیگر را به بالا پرتاب کنید. همزمان بگذارید که حرکت ناگهانی دمبل ها شما را به حالت خوابیده در…