آرشیو دسته‌بندی: پروژسترون

زن سلامت جنسی

در حوالی تخمک گذاری تحت تأثیر FSH استرادیول و LH بر روی سلول های گرانولوزا نیز گیرنده های LH ظاهر شده و…