آرشیو دسته‌بندی: پنجه های پا

پا گوناگون

رابطه پا با سرما و گرما دکتر «فرانس ریل» روانکار آلمانی می گوید: کفش پوششی است که روی انسان به مراتب بیشتر…