آرشیو دسته‌بندی: پوست بدن

عرق گوناگون

چرا بدن عرق میکند؟ ما عرق می کنیم چون گرممان می شود، تبخیر عرق ، ایجاد سرما می کند و ما احساس…