آرشیو دسته‌بندی: پوشاندن موهای سفید

10 آرایش

موقت : فقط به اندازه یک شامپو زدن دوام دارد و فقط بر روی ساقه مو قرار می گیرد. نیمه موقت: این…