آرشیو دسته‌بندی: پولیپ های اندومتر چیست؟

زن بیماری زنان

پولیپ های اندومتر دومین تومور شایع (پس از لیومیوم) بوده (خوش خیم) و هیپرپلازی موضعی غدد و استرومای اندومتر هستند و معمولاً…