آرشیو دسته‌بندی: AUB پیش از یائسگی

یائسگی بیماری زنان

همانطور که ذکر شد در حدود ۹۰% افراد در نزدیکی یائسگی دچار تغییرات قاعدگی می‌شوند که همانند دوران قبل از منارش در…