آرشیو دسته‌بندی: OCP

زن بیماری زنان

به طور کلی بهتر است در تمامی افراد در ابتدا از COPs  های با دوز پایین ( کمتر از ۲۰ تا ۳۵…