تمرینات موثر در افزایش قد

تمرینات موثر در افزایش قد

تمرین 1

روی زمین نشسته و دو دست را خم کرده از پشت روی زمین بگذارید و به پشت خم شوید روی زانو تکیه کنید و بدن خودرا بالا بکشید طوری که شکم خود را بالا آورید و حالت پل به آن بدهید . ودر همین حالت سر خود را به عقب بکشید دوباره به حالت اول روی زمین روی دو زانو بنشینید دوباره بدن خودرا به طرف عقب بکشید و روی دستهایتان تکیه کنید این حالت به شکم و پهلو های شما حالت کشیدگی می دهد و باعث آب شدن چربی شکم و اطراف آن می شود .

ماه اول 5 بار و در ماه های بعد 10 بار .

تمرین 2

روی زمین دراز کشیده و پاها را خم کنید و سپس گردن را بالا بیاورید لحظاتی در همین حالت بمانید می توانید دست ها را روی زانو ها قرار دهید حال دوباره به حالت اول برگردید و دوباره تکرار کنید .

این حرکت را در ماه اول 5 بار و در ماه های بعد 10 بار تکرار شود .

تمرین 3

به پشت روی یک سطح ثابت مثل تخت یا کاناپه دراز بکشید . یعد کف پا را روی زمین بگذارید و زانو ها را خم کنید .قسمت بالای سر تخت یا کاناپه را با دست بگیرید . پای خودرا به سمت بیرون بکشید و نوک پاهایتان را کاملاً کشیده کنید طوری که پشت شما با سطح هماهنگ و چسبیده باشد و فقط نوک پاهای شما به طرف بالا کشیده شود .این حالت به کشش عضلات و آب شدن چربی شکم شما کمک میکند . حالت تنفس شما در این تمرین مهم است .

این حرکت را در ماه اول 5 بار و در ماه های بعد 10 بار تکرار شود .

بین تکرار هر بار تمرین حتماً باید نفس بلندی داشته باشید .

دسته‌بندی‌ها: ورزش

برچسب‌ها: ,,,,